Ajatuksia blogin muodossa

Mikä kaupunginvaltuusto? Mitkä kuntavaalit?

13.6.2021 järjestetään kuntavaalit. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut päättämään Lahden ja lahtelaisten yhteisistä asioista. Kuntavaaleissa sinä päätät, kuka päättää asioistasi kaupunginvaltuustossa. Mikä kaupunginvaltuusto? Kaupunki päättää monista kaupunkilaisia koskevista asioista. Kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto, jolla on yleinen toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista. Kaupunginvaltuuston tehtäviin kuuluu päättää muun muassa kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, palveluista ja muista […]

Lue lisää

Vaaliteemat kuntavaaleissa 2021

Vaaliteemani kuntavaaleissa ovat seuraavat: Yhdenvertainen Lahti, Nuorekas Lahti ja Kestävä Lahti. Vaaliteemat pohjautuvat itselleni tärkeisiin arvoihin, joita ovat ihmisyys, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja ylisukupolvisuus. Vaaliteemojen keskiössä ovat erityisesti toimintarajoitteiset ihmiset, nuoret, opiskelijat, elinkeinoelämä ja ympäristö. Jokainen vaaliteema sisältää viisi erilaista konkreettista toimenpidettä, joilla pyrin vastaamaan Lahden haasteisiiin. Toimenpiteet eivät ratkaise kaikkia ongelmia, vaan ovat osa ratkaisua. […]

Lue lisää

Santeri Ala-Röyskö ehdolla kuntavaaleissa 2021

Olen ehdolla Lahden kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2021 keskustan listalta. Kuka olen? Olen Santeri Ala-Röyskö ja olen nyt ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Kuntavaalit tulevat olemaan elämäni suurin haaste, mutta samalla myös mahdollisuus.  Olen 23-vuotias hallintotieteiden ylioppilas ja opiskelen nyt kolmatta vuotta hallintotieteitä Vaasan yliopistossa. Pääaineena opiskelen julkisjohtamista sekä sivuaineina taloustiedettä ja politiikan tutkimusta.  Opiskeluiden ohella harrastan politiikkaa, […]

Lue lisää

Kaikki keinot Lahden talouden tasapainottamiseksi pidettävä avoinna

Lahden Kokoomuksen nuorten Pyykkönen ja Mäkilä olivat huolissaan Etelä-Suomen Sanomissa 19.10.2020 julkaistussa mielipidekirjoituksessa ”Kuntaveroa ei pidä nostaa, jos halutaan pitää asukkaat tai jopa kasvattaa asukasmäärää”, minkälaiset vaikutukset kuntaveron nostamisella olisi Lahdelle. Voin allekirjoittaa huolen. 0,50 %:n kuntaveron korotus saattaa hyvinkin vähentää Lahden veto- ja pitovoimaa. Haluan kuitenkin huomauttaa, että Lahden veto- ja pitovoimaan vaikuttaa moni […]

Lue lisää

Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa

Syrjäytyminen on yksi Suomen suurimmista ongelmista, joka näkyy myös Lahdessa. Koronan myötä tämä on korostunut entisestään. Syrjäytyminen on inhimillinen tragedia niin nuorelle itselleen kuin hänen läheisilleenkin. Nuorten syrjäytyminen aiheuttaa myös yhteiskunnallisia ongelmia laajemmin. Suomessa on kokonaisuudessaan 60 191 syrjässä olevaa nuorta eli 6,15 % väestöstä ja Lahdessa heitä on 1 652 eli 7,49 % (Me-säätiö […]

Lue lisää

1 2 3 4