Kaivosteollisuudessa otettava ihmiset ja ympäristö paremmin huomioon

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Emme voi enää nojautua päästöjä aiheuttavaan fossiilikapitalismiin, vaan meidän tulee toteuttaa vihreä siirtymä mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Vihreä siirtymä tarkoittaa mm. sitä, että mineraaleja tullaan tarvitsemaan paljon lisää esim. sähköautojen akkuihin. Tämä tarkoittaa myös uusien kaivoksien avaamista. 

Kaivoksien avaamisessa ja mineraalien kaivamisessa on kuitenkin otettava huomioon ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat haitat. On huolehdittava siitä, että haitat jäävät mahdollisimman pieniksi ja aiheutetuista haitoista maksetaan kohtuulliset korvaukset. Haittojen lisäksi on myös huomioitava se, että mineraaleja on maailmassa rajallinen määrä. Nämä asiat tulee ottaa huomioon uudistettaessa Suomen lainsäädäntöä.

Marinin hallitus onkin parasta aikaa uudistamassa Suomen kaivoslakia ja esittämässä kaivosmineraaleille uutta veroa. Hallitus esittää mm. tiedonsaantioikeuksien parantamista yleisötilaisuuksilla ja malminetsinnän kieltoa kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä valtion muilla luonnonsuojelualueilla. Lisäksi hallitus esittää metallimalmien veroksi 0,6 %. Muiden kaivosmineraalien veroksi esitetään 0,2 € tonnilta louhittua kaivosmineraalia. Verolla on tarkoitus saada verotuottoja 25 miljoonaa euroa vuodessa. Veroista 60 % ohjattaisiin kaivosten sijaintikunnille ja 40 % valtiolle.

Mielestäni nämä uudistukset eivät ole kuitenkaan riittäviä. Itse hieman ihmettelen, miksi kaivosmineraalivero on niinkin matala kuin 0,6 %. Lähes ilmaiseksiko kaivosyhtiöiden pitäisi saada kaivaa mineraaleja? Kaivokset kuitenkin aiheuttavat sen verran haittoja ympäristölle ja paikallisille asukkaille, että kaivosyhtiöiden on maksettava toiminnastaan kohtuulliset korvaukset. Mineraaliveron pitäisi olla hieman suurempi, kuten 2-5 %. Monella muullakin maalla mineraaliveron mittaluokka on aikalailla sama esim. Kanadan Ontariossa se on 5 % tai 10 %. Korkeampi verotus tulisi vaikuttamaan jonkin verran kaivosyhtiöiden toimintaan, mutta näin saataisiin myös enemmän verotuloja valtiolle ja kunnille. 

Moni taho on kritisoinut hallituksen esityksiä ja selvää on, että parannettavaa jää vielä paljon. Nämä uudistukset tulee viedä kuitenkin nyt maaliin, jotta tehty työ ei valu täysin hukkaan. Tulevina vuosina kaivoslain kokonaisuudistus saattaa olla hyvinkin edessä, kun mineraalien tarve kasvaa entisestään. Viljelyn lisäksi pitää muistaa myös varjelu.

ESS 24.10.2022: https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5449110

Seutuneloset 26.10.2022: https://www.seutuneloset.fi/paakirjoitus-mielipide/5455530

Suomenmaa 20.10.2022: https://www.suomenmaa.fi/mielipide/kaivosteollisuudessa-otettava-ihmiset-ja-ymparisto-paremmin-huomioon/