Onko keskusta saavutettava?

Saavutettavuus on keskustan yksi tärkeimmistä periaatteista. Tämä periaate näkyy keskustan tekemässä politiikassa, mutta sen tulisi myös näkyä puolueen omassa toiminnassa. Tämä tunnistetaan myös keskustan periaateohjelmassa: ”Eheässä ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa jokainen tuntee olevansa tärkeä. Tahdomme Suomen, jonka rakentamisessa kaikki voivat olla mukana.”

Oman kokemukseni mukaan saavutettavuus yleisesti ottaen toteutuu keskustan toiminnassa hyvin, mutta kehitettävää riittää. Otetaan tarkastelun kohteeksi vaikkapa keskustan puoluekokouksen Lappeenrannassa 10.-12.6. 

Yksi puoluekokouksesta vastaan tulleista haasteista oli kuljetusten järjestäminen. Puoluekokousedustajille oli järjestetty yhteisbussikuljetukset kokouspaikalle ja hotelleille, mutta nämä bussit eivät olleet esteettömiä, jolloin jouduin käyttämään taksia, mikä taas oli huomattavan kallista. Nämä kuljetukset liikuntarajoitteisille olisi voitu järjestää siten, että olisi käytetty matalalattiabusseja tai piiri/puolue olisi järjestänyt taksikyydit ja maksanut ne.

Toinen haasteista liittyi valiokuntien kokouksiin. Valiokunnan kokous, johon minun olisi pitänyt osallistua, oli toisessa kerroksessa eikä sinne ollut hissiä. Tämä olisi ollut hoidettavissa siten, että kokoukset olisi järjestetty esteettömissä paikoissa.

Kolmas haasteista liittyi istumapaikkojen järjestyksiin. Piirini istumapaikat olivat sellaisessa paikassa, että sinne oli mahdotonta päästä pyörätuolilla. Tämä taas olisi ollut järjestettävissä siten, että piirini istumapaikat olisi ollut toisessa kohdassa.

Tarkoitukseni ei ole nyt haukkua järjestäjää, vaan esittää rakentavaa kritiikkiä ja kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi. Minulle asia on sujut, mutta jollekin toiselle ei välttämättä ole.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään keskustasta, vaan kyseessä on laajempi ilmiö. Demo Finlandin teettämän selvityksen ”Vammaisten osallisuus suomalaisissa puolueissa” (2022) mukaan puolueilla on merkittäviä ongelmia toiminnan saavutettavuudessa ja esteettömyydessä.

Edustuksellisen demokratian yksi perus ajatuksista on se, että (lähes) kaikki ihmiset pääsisivät vaikuttamaa itseään koskeviin asioihin. Tämä toteutuu pääasiassa vaaleilla. Puolueet taas käyttävät äänestäjiltä saamaansa valtaan toteuttaakseen sellaista politiikkaa, johon puolueiden jäsenet ovat päässeet vaikuttamaan. Sen takia olisi tärkeää, että erilaiset ihmisryhmät pääsisivät vaikuttamaan puolueiden tekemään politiikkaan. Näin heidänkin näkemykset näkyisivät puolueiden politiikassa ja siten päätöksenteossa.

Tässä on lista kehitysideoista, joita puolueet voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan:

  • Yhdenvertaisuussuunnitelma
  • Muistilista asioista, jotka pitää huomioida tapahtumien järjestelyissä
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen tapahtumien suunnittelussa
  • Erityisjärjestelyjen huomioiminen tapahtumien ilmoittautumisessa

Suomenmaa 13.09.2022: https://www.suomenmaa.fi/mielipide/onko-keskusta-saavutettava/