Aluevaalit lähestyvät – nuoria tarvitaan ehdolle

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Ehdokasasettelu päättyy jo 14.12. 

Ensimmäiset aluevaltuustot ovat merkittävässä roolissa linjaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Tulevilla hyvinvointialueilla päätetään monista nuorten arkeen vaikuttavista asioista, kuten koulukuraattoreista ja mielenterveyspalveluista. Mielenterveyden haasteet ovat nuorten yleisin terveysongelma, johon tulee löytää ratkaisuja.

Keskustanuorilla on erityinen huoli nuorten äänestysaktiivisuudesta. Alkukesän kuntavaaleissa 18-24-vuotiaista nuorista vain reilu kolmannes eli 35,4 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Nuoria tarvitaan ehdolle laajasti eri puolueisiin, jotta nuoret innostuvat äänestämään. Demokratian toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää saada myös nuorten ääni kuulumaan aluevaltuustoissa. Keskustan tavoitteena on, että jokaisella hyvinvointialueella 10 prosenttia ehdokkaista on nuoria.

Medialla on tärkeä rooli nuorten äänestysaktiivisuuden nostamisessa. Tietoa ensimmäisistä aluevaaleista tarvitaan kaiken ikäisille. Median on ryhdistäydyttävä ja alettava puhumaan aluevaaleista asian vaatimalla vakavuudella. Myöskin puolueiden ja viranomaistahojen on alettava laittamaan viestinnässä suurempaa vaihdetta silmään.

Jos sinua esimerkiksi ärsyttää pitkät hoitojonot tai palveluiden huono laatu, niin sinun kannattaa ehdottomasti lähteä ehdolle ja äänestää aluevaaleissa. Aluevaaleissa päätetään juuri sinun arkea koskettavista asioista. Ennakkoäänestys on 12.-18.1 ja vaalipäivä on 23.1. 

Seutuneloset 8.12.: https://www.seutuneloset.fi/paakirjoitus-mielipide/4395992