Santeri Ala-Röyskö Päijät-Hämeen aluevaltuustoon 2022

EHDOLLA ALUEVAALEISSA

Olen ehdolla aluevaaleissa 2022! Olen ehdolla Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuustoon kaudelle 2022-2025.

Olen Santeri Ala-Röyskö, 24-vuotias lahtelainen lihassairautta sairastava opiskelija. Opiskelen tällä hetkellä neljättä vuotta hallintotieteitä Vaasan yliopistossa. Pääaineena opiskelen julkisjohtamista ja sivuaineina taloustiedettä sekä politiikan tutkimusta. Tällä hetkellä toimin muun muassa Keskustanuorten liittohallituksessa ja Lahden vammaisneuvoston varajäsenenä. Ensi vuoden alusta lähtien toimin muun muassa Keskustaopiskelijoiden liittohallituksessa ja Lahden Keskustan hallituksessa. Olin ehdolla kesän 2021 kuntavaaleissa.

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan tuoda aluevaltuuston päätöksentekoon mukaan nuorten, opiskelijoiden, vammaisten ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden näkökulmia. Haluan, että kaikki Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat pidetään mukana yhteiskunnassa huolehtimalla heidän hyvinvoinnista ja siitä, että kukaan ei syrjäydy. Uskon, että minulla on paljon annettavaa täysin uuden työnsä aloittavalle aluevaltuustolle. Aiemmasta kokemuksesta politiikasta ja järjestökentältä sekä hallintotieteiden opinnoista tulee varmasti olemaan hyötyä aluevaltuutetun tehtävässä.

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Aluevaltuustossa päätetään jokaisen arkeen vaikuttavista palveluista: sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaalien myötä päätöksenteko yksinkertaistuu ja valta tulee lähemmäksi ihmistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävistä vastaa jatkossa 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Äänestäjät pääsevät suoraan valitsemaan, kenet haluavat päättämään hyvinvoinnin kannalta tärkeistä palveluista. Jos sinua esimerkiksi ärsyttää pitkät hoitojonot tai palveluiden huono laatu, niin sinun kannattaa ehdottomasti äänestää aluevaaleissa. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.01.2022.

SANTERIN SUUNTA: PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

Pidetään kaikki mukana. Tähän tiivistyy kaikki kolme vaaliteemaani. Ajatukseen siitä, että asukkaista pidetään hyvää huolta ja heitä oikeasti kuunnellaan. Ketään ei saa jättää jälkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskiössä on oltava ihminen, vaikka kyseessä onkin hallinnollinen uudistus. Tämän tulee myös näkyä aluevaltuuston työskentelyssä. Haluan olla tekemässä sellaista Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon, lähipalvelut turvataan ja mielenterveyspalvelut laitetaan kuntoon. 

Erityisen tärkeää on panostaa ennaltaehkäisyyn, jossa myös kunnilla on tärkeä rooli. Näin voidaan ehkäistä sairauksien syntymistä ja pahenemista, ja saada säästöjä niin ihmishengissä kuin taloudessakin. Hyvinvointialueen onkin tärkeää tehdä saumatonta yhteistyötä niin kuntien, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin välillä. Yhteistyön tulee myös näkyä hoitoketjuissa. On tärkeää, että viesti toimii niin sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ensihoidon kuin pelastuslaitoksenkin välillä, koska näin voidaan välttää turhaa pompottelua ja viestintäkatkoksia. Tarvitaan toimivaa integraatiota eli yhdentymistä.

Asukkaat mukaan päätöksentekoon
 • Puhe- ja läsnäolo-oikeus vaikuttamistoimielimille aluevaltuustoon.
 • Aloiteoikeus vaikuttamistoimielimille.
 • Osallistuva budjetointi käyttöön.

Asukkaiden osallistaminen aluevaltuuston päätöksentekoon on tärkeää, erityisesti näin alkuvaiheessa, kun hyvinvointialueet ovat monille täysin uusi asia. Panostamalla osallisuuteen asukkaiden hyväksyttävyys aluevaltuuston ja aluevaltuutettujen toimintaa kohtaan kasvaa. Asukkaille pitää tulla tunne, että heitä kuunnellaan ja heidän äänellä on oikeasti merkitystä. Vaikuttamistoimielimille eli nuorisovaltuustolle, vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle tulee myöntää aloite-, puhe- ja läsnäolo-oikeus aluevaltuustoon. Lisäksi on otettava käyttöön osallistuva budjetointi, johon voivat osallistua kaikki alueen asukkaat.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus vaikuttamistoimielimille aluevaltuustoon
Nuoret, ikäihmiset ja vammaiset ovat yleensä haavoittuvassa asemassa joutua syrjään yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sen takia on tärkeää turvata heidän vaikuttamismahdollisuudet. Nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle tulee myöntää heti alusta lähtien puhe- ja läsnäolo-oikeus aluevaltuuston kokouksiin. Jatkossa läsnäolo- ja puheoikeus tulee laajentaa koskemaan kaikkia toimielimiä. Näin he pääsevät tuomaan näkemyksensä suoraan aluevaltuutetuille, ja viesti vaikuttamistoimielimien ja aluevaltuutettujen välillä kulkee jouhevammin.

Aloiteoikeus vaikuttamistoimielimille
Nuorten, ikäihmisten ja vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia on erityisen tärkeää vahvistaa entisestään. Niinpä nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle tulee myöntää oikeus tehdä aloitteita aluevaltuustolle. Aloiteoikeus antaa mahdollisuuksia vaikuttaa aluevaltuuston päätöksentekoon, kun vaikuttamistoimielimet pääsevät tuomaan omia esityksiään.

Osallistuva budjetointi käyttöön
Myös kaikkia muitakin alueen asukkaita tulee osallistaa aluevaltuuston päätöksentekoon. Pelkästään äänestäminen ei riitä, vaan tarvitaan myös muitakin osallistamisen keinoja. Hyvinvointialueella tulee ottaa käyttöön osallistuva budjetointi. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät suunnittelemaan ja päättämään alueen taloutta koskevista asioista. Näin voidaan syventää demokratiaa ja vahvistaa asukkaiden luottamusta päätöksentekoa kohtaan.

Lähipalvelut turvattava
 • Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdittava.
 • Sosiaali- ja terveysasema jokaiseen kuntaan.
 • Palveluiden esteettömyydestä huolehdittava.

Jokaisen asukkaan on saatava tarvitsemiaan palveluita vaivattomasti, nopeasti ja läheltä. Tämän takia lähipalvelut on turvattava, koska se on tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Kaiken a ja o on hyvinvoiva henkilöstö. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä lähipalvelut eivät vastaa tarkoitustaan. Jokaiseen kuntaan on perustettava sosiaali- ja terveysasema. Näin voidaan varmistaa, että välimatkat eivät kasva liian suuriksi. Jotta palveluihin pääsee, niin on tärkeää huolehtia palveluiden esteettömyydestä. Esteettömyys ei ole aina itsestäänselvyys. Panostamalla lähipalveluihin voidaan ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä ja pahenemista.

Mielenterveyspalvelut kuntoon
 • Terapiatakuu toteutettava.
 • Palvelut yhdeltä luukulta.
 • Psykologipalvelut osaksi koulujen arkea.

Mielenterveysongelmat ovat yksi aikamme vitsaus. Mielenterveysongelmat ovat koko ajan lisääntyneet, ja koronan jälkeen ongelmat ovat entisestään pahentuneet erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Tähän on löydettävä ratkaisuja. Mielenterveyspalveluita onkin kehitettävä ja parannettava Päijät-Hämeessä. On toteutettava terapiatakuu, palvelut on saatava yhdeltä luukulta ja psykologipalvelut on saatava osaksi koulujen arkea. Tämän kaiken edellytyksenä on se, että Päijät-Hämeessä on riittävä määrä osaavia ja hyvinvoivia alan ammattilaisia.

ÄÄNESTYSPÄIVÄT

 • Ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • Ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • Vaalipäivä: 23.1.2022

Pidetään kaikki mukana!🍀

#santerinsuunta