Visio tulevaisuuden Lahdesta: Yhdenvertainen, nuorekas ja kestävä Lahti

Visiointi kuuluu politiikkaan ja nyt aion visioida minkälaiselta minun Lahteni näyttää tulevaisuudessa.

Kokonaiskuva

Ensiksi on hyvä lähteä liikkeelle kokonaiskuvasta. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja nykyisin myös niin sanottu yliopistokaupunki. Lisäksi Lahti on mukana MAL-sopimuksessa. Lahdessa on tehty monia investointeja (jotkut onnistuneita ja jotkut ei niin onnistuneita), joiden vaikutus tulee näkymään pitkällä aikavälillä. Lahdessa on mielestäni hyvä tekemisen meininki tällä hetkellä. Silti Lahdessa on myös monia haasteita, kuten työttömyyttä, syrjäytymistä sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. Näihin haasteisiin tulee tarttua voimakkaasti.

Visio

Visioni Lahdesta on se, että Lahti on kaupunki, jossa jokaisella lahtelaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, saada palveluita, yrittää, tehdä työtä ja harrastaa. Lahti on nuoriso- ja opiskelijaystävällinen kaupunki, jossa panostetaan nuoriin ja opiskelijoihin, jotka ovat kaupungin tulevaisuus. Lisäksi Lahdessa tehdään kaupungin elinvoimaa parantavaa politiikkaa kestävällä tavalla ottaen huomioon ihmiset, ympäristö ja talous tasavertaisesti päätöksenteossa.

Tulevaisuudessa Lahdessa on vähemmän työttömiä ja korkeampi työllisyysaste, Lahti on edelläkävijä ympäristöpolitiikassa, Lahdessa on enemmän korkeakoulutettuja, Lahdessa on menestyviä yrityksiä, Lahdessa on innovatiivinen ilmapiiri, ihmiset saavat tarvitsemaansa apua päihde- ja mielenterveysongelmiin ajoissa sekä jokainen lahtelainen kokee olevansa osa yhteisöä. Hienoja tavoitteita, eikö?

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Tarvitaan tekoja yhdenvertaisuuden, vammaisten, nuorten, opiskelijoiden, yrittäjyyden, talouden ja ympäristön eteen.

Lahden on oltava yhdenvertainen kaupunki, jossa huomioidaan kaikki asukkaat ja heidän erilaiset tarpeet. Jokainen asukas on yhtä arvokas. Lahtelaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kaupungin päätöksentekoon, saada peruspalveluja sekä liikkua esteettömästi.

Nuorissa ja opiskelijoissa on Lahden tulevaisuus. Lahden tulee olla nuoriso- ja opiskelijaystävällinen kaupunki, jossa heistä oikeasti välitetään. Heidän hyvinvoinnista tulee huolehtia ehkäisemällä muun muassa syrjäytymistä. Heille tulee tarjota mahdollisuuksia työntekoon ja kouluttautumiseen. Lisäksi heidät tulee osallistaa kaupungin päätöksentekoon.

Lahden on oltava elinvoimainen kaupunki kestävällä tavalla. Ihmiset, ympäristö ja talous tulee huomioida tasavertaisesti päätöksenteossa. Elinvoimainen kaupunki koostuu hyvinvoivista ihmisistä, puhtaasta ympäristöstä ja kestävästä kuntataloudesta. Lahden on oltava paremmassa kunnossa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Minun Lahteni on yhdenvertainen, nuorekas ja kestävä.

Minkälainen on sinun Lahtesi? Sinä päätät!