10 hyvää syytä äänestää Santeria kuntavaaleissa

Olen ehdolla Lahden kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2021 keskustan listalla numerolla 72, koska haluan vaikuttaa kotikaupunkini asioihin. No miksi minua sitten pitäisi äänestää?

1. Lupaan kaksi asiaa, jos tulen valituksi valtuustoon. Lupaan olla luottamuksen arvoinen ja lupaan edistää vaaliteemojani.

2. Olen saanut Lahdelta ja lahtelaisilta paljon, ja nyt haluan antaa oman panokseni Lahdelle ja lahtelaisille. Vaikka en olekaan asunut koko aikaa Lahdessa, niin olen silti aina kokenut olevani lahtelainen. Olen syntynyt, käynyt päiväkodin, esikoulun ja peruskoulun, opiskellut ylioppilaaksi sekä olen myös harrastanut Lahdessa. Lahti on osa identiteettiäni. Mies voi lähteä Lahesta, mutta Lahti ei miehestä.

3. Olen nyt ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa eikä minulla ole hirveästi kokemusta kuntapolitiikasta. Sen sijaan minulla on paljon kokemusta järjestötoiminnasta sekä nuoriso- ja opiskelijapolitiikasta. Uskon, että näissä tehtävissä saamiani oppeja ja kokemuksia pystyn hyödyntämään valtuustotyöskentelyssä. Lisäksi olen opiskellut hallintotieteitä, joten minulla on jonkinlainen käsitys kunnan ja valtuuston työskentelystä.

4. Lahdessa on monenlaisia haasteita, joita haluan olla ratkaisemassa. Näitä haasteita ovat esimerkiksi syrjäytyminen, päihdeongelmat, työttömyys, vetovoimaisuus, talous ja nyt viimeisimpänä koronan aiheuttamat ongelmat. Uskon, että minulla on tarjota ratkaisuja näihin haasteisiin.

5. Haluan tuoda opiskelijoiden, nuorten ja vammaisten näkökulmia mukaan päätöksentekoon. He eivät ole juurikaan edustettuina valtuustossa ja tätä vajetta haluan olla korjaamassa itse näiden ryhmien edustajana. Minulla, jos jollakin on omakohtaista kokemusta ja tietoa nuorten, opiskelijoiden ja vammaisten elämästä. Tästä kokemuksesta ja tiedosta tulee aivan varmasti olemaan hyötyä valtuustossa.

6. Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, ylisukupolvisuus ja ihmisyys, joiden pohjalta pyrin tekemään politiikkaa. Mikäli nämä arvot ovat sinulle tärkeitä, niin minä olen sinun arvojesi mukainen ehdokas.

7. Vaaliteemani ovat yhdenvertainen Lahti, nuorekas Lahti ja kestävä Lahti. Lahtelaisilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, saada palveluita, yrittää, tehdä työtä ja harrastaa. Lahden on myös panostettava nuoriin ja opiskelijoihin, jotka ovat kaupungin tulevaisuus. Lisäksi Lahdessa on tehtävä kaupungin elinvoimaa parantavaa politiikkaa kestävällä tavalla. Jos haluat olla tekemässä yhdenvertaista, nuorekasta ja kestävää Lahtea, niin äänestä minua.

8. Pyrin olemaan sellainen valtuutettu, joka ajattelussaan ottaa monet eri näkökulmat huomioon ja pyrkii näkemään metsää puilta. Pyrin käyttämään enemmän korvaa ja vähemmän suuta. Pyrin ymmärtämään muiden näkökulmia ja hahmottamaan kokonaiskuvan. Ja muutenkin pyrin tulemaan kaikkien kanssa toimeen ja tekemään puolueiden rajat ylittävää yhteistyötä. Vain yhteistyöllä Lahti voi kehittyä.

9. Tekemäni politiikka perustuu faktoihin ja tutkittuun tietoon. Valtuutettuna pyrin tutustumaan asioihin jo hyvissä ajoin. Jos en tiedä vastausta johonkin kysymykseen, niin aion ottaa asiasta selvää ja tarvittaessa kysyn kokeneemmilta valtuutetuilta neuvoa. Päätöksenteko ei voi perustua mututuntumalle. Jos haluat faktoihin perustuvaa päätöksentekoa valtuustoon, niin tässä sinulle sopiva ehdokas.

10. Haluan tuoda myös avoimuutta päätöksentekoon. Omassa viestinnässä pyrin olemaan mahdollisimman avoin ja pyrin tiedottamaan päätöksentekoon liittyvistä asioista. Lisäksi aion tuoda omia näkemyksiäni esille viestinnässäni. Päätöksenteon tulee olla niin avointa kuin suinkin mahdollista.

Tässä sinulle 10 hyvää syytä, miksi minua pitäisi äänestää kuntavaaleissa. Voit antaa äänesi numerolle 72 äänestämällä joko ennakkoon 8.6. mennessä tai vaalipäivänä 13.6.

Tehdään Lahesta parempi kaupunki – YHDESSÄ.