Esteetön kunta huomioi kaikki asukkaansa

Esteetön ja saavutettava kunta huomioi ihmisten moninaisuutta jatkuvasti ja arvioi päätösten vaikutukset. Kaikkien kunnan asukkaiden turvallisuutta ja itsenäistä selviämistä tukevat esteetön julkinen liikenne ja sujuvasti toimivat palvelut.

Vammaiset ovat yksi Suomen syrjityimmistä ihmisryhmistä. Syrjintä ilmenee esimerkiksi esteettömyyden puutteina toimintaympäristössä. Kunnissa tulee tehdä kaikki voitava esteettömyyden eteen ja vammaisten aseman parantamiseen. Voimme parantaa kuntien esteettömyyttä riittävällä valaistuksella, selkeillä opasteilla, esteettömillä liikkumisväylillä ja esteettömyyden huomioivalla asuntorakentamisella. Kaikki kuntalaiset eivät syystä tai toisesta kykene asioimaan verkossa, vaan tarvitsevat kasvokkain tapahtuvaa palvelua. Siihen on taattava kunnissa mahdollisuus.

Esteettömyydestä hyötyvät kaikki kuntalaiset elinkaarensa aikana. Lapset leikkivät kaikkialla ja voivat siksi herkemmin joutua onnettomuuteen. Lasten ja lapsiperheiden on voitava turvallisesti liikkua esimerkiksi jalkakäytävillä tai metsäpoluilla ja asioida esteettä rakennuksissa. Ikäihmisten kohdalla omatoiminen arki onnistuu, kun kodista pääsee liikkeelle ja omien asioiden hoito sujuu lähipalveluissa.

Työ-, asuin- ja vapaa-ajan ympäristöllä on terveysvaikutuksia. Siksi hyvinvoivassa kunnassa on panostettava fyysisesti esteettömän ympäristön ja toimivien palveluiden lisäksi myös psykososiaalisiin ympäristötekijöihin. Voimme vahvistaa kuntalaisten sosiaalisia turvaverkkoja yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Me Keskustan kuntavaaliehdokkaat sitoudumme työskentelemään esteettömien kuntien eteen

Santeri Ala-Röyskö, Lahti

Risto Kortetjärvi, Jyväskylä

Laura Tolkkinen, Espoo

Etelä-Suomen Sanomat 23.4.2021: https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4119289