Lahden oltava Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Lahden on oltava houkutteleva opiskelijakaupunki, koska opiskelijoilla tulee olemaan iso vaikutus Lahden elinvoimaisuuteen. Lahdessa onkin tehty hyvää työtä kaupungin kehittämiseksi opiskelukaupungiksi. Tuorein esimerkki tästä on yliopisto-opetuksen käynnistäminen. Näin ollen Lahdessa toimii tällä hetkellä LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto, joissa opiskelee tuhansia opiskelijoita. Lahden on huolehdittava siitä, että kehitys jatkuu samanlaisena jatkossakin.

Korkeakouluilla on tärkeä aluetaloudellinen aspekti Lahden alueelle. Lahden elinvoiman kannalta olisi hyvä, että valmistuttuaan opiskelijat jäisivät Lahteen tekemään töitä ja perustamaan kenties yrityksiä. Ja opiskelijoiden kannalta taas olisi hyvä, että Lahti huomioisi heidän tarpeensa.

Tämän takia Lahden tulee entisestään edistää korkeakoulujen ja yrityksien välistä yhteistyötä, tukea valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä ja yrityksien perustamista, markkinoida Lahtea opiskelijaystävällisenä kaupunkina, järjestää opiskelijoiden tarvitsemia palveluja, panostaa toimivaan julkiseen liikenteeseen ja rakentaa edullisia opiskelija-asuntoja lähelle kampusta.

Lahden kaupungin strategian kärkihankkeiden toimenpiteissä onkin muutamia hyviä ehdotuksia opiskelijaystävällisen kaupungin edistämiseksi. Strategiassa esitetään muun muassa korkeakoulujen tutkimuksen ja yrityksien välisen yhteistyön edistämistä, esimerkiksi 30 Start-up-centeriin sijoitettavalla yritystiimillä, Lahden markkinointia yliopisto- ja tiedekaupunkina, esimerkiksi Taste student life in Lahti -opiskelijakirjallisella ja valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä, esimerkiksi käynnistämällä kaupungin urakiihdyttämöpalvelut. Nämä ovat mielestäni toimivia ja kannatettavia toimenpiteitä. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi olisi hyvä pohtia, esimerkiksi innovaatiovaatioseteleiden tarjoamista aloitteleville opiskelijayrittäjille. Tällaiset innovaatiosetelit voitaisiin käyttää vaikka kaupungin yrittäjien palveluihin eikä niiden tarvitse välttämättä olla kovin suuria. Sellaisia, joiden avulla yrityksien perustamiseen saisi jonkinlaista apua. Toinen keino voisi olla yhteistyöskentelytilat, jotka toimisivat kaupungin, opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamispaikkoina. Näin kaikki tuotaisiin saman pöydän ääreen, vaikka kehittämään Lahden seudulle uusia innovaatioita. Nämä yhteistyöskentelytilat voisivat toimia Niemen kampuksen yhteydessä, luonnollisesti.

Korkeakoulut ovat nähtävä mahdollisuutena Lahden seudulle. Sen takia Lahden on oltava Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Kaikki hyöty on otettava irti korkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista.

Uusi Lahti 10.3.2021: https://www.uusilahti.fi/paakirjoitus-mielipide/3986215

Etelä-Suomen Sanomat 8.3.2021: https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/3984901