Mikä kaupunginvaltuusto? Mitkä kuntavaalit?

13.6.2021 järjestetään kuntavaalit. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut päättämään Lahden ja lahtelaisten yhteisistä asioista. Kuntavaaleissa sinä päätät, kuka päättää asioistasi kaupunginvaltuustossa.

Mikä kaupunginvaltuusto?

Kaupunki päättää monista kaupunkilaisia koskevista asioista. Kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto, jolla on yleinen toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista.

Kaupunginvaltuuston tehtäviin kuuluu päättää muun muassa kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista, jäsenten valitsemisesta toimielimiin sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Lahden kaupunki järjestää asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi lailla. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kaupunki voi ottaa itselleen muita itsehallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät yleensä talouteen, työllisyyteen ja asumiseen.

Kaupungin lakisääteiset tehtävä liityvät:

  • koulutukseen ja päiväkoteihin
  • kulttuuriin, nuorisoon ja kirjastoihin
  • kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön
  • vesi- ja jätehuoltoon
  • ympäristöpalveluihin
  • sosiaali- ja terveyspalveluihin 
  • palo- ja pelastustoimeen

Mitkä kuntavaalit?

Kaupunginvaltuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan kuntavaaleilla neljän vuoden välein. Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet täysi-ikäinen Suomessa asuva Suomen kansalainen sekä tietyillä ehdoilla Suomessa asuva muun maan kansalainen. Äänestäminen kuntavaaleissa on vapaaehtoista.

Kuka saa äänestää kuntavaaleissa?

Saat äänestää kuntavaaleissa, jos olet Suomen tai Euroopan unioniin kuuluvan maan, Islannin tai Norjan kansalainen, viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt ja, jos sinulla on kotikunta Suomessa viimeistään 23.4. 

Lisäksi saat äänestää kuntavaaleissa, jos olet jonkin muun maan kansalainen, viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt ja, jos sinulla on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan ennen 23.4.

Kotikuntasi määräytyy kotikuntalain perusteella. Kotikuntasi on se kunta, jossa asut. Kotikuntasi määräytyy sen mukaan, mikä kunta on merkitty kotikunnaksesi väestötietojärjestelmään 23.4. Voit äänestää kuntavaaleissa vain oman kotikunnan ehdokasta.

Ilmoitus äänioikeudesta

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituksen äänioikeudestasi eli ilmoituskortin sinulle. Saat Ilmoituskortin sähköisenä, jos olet ottanut käyttöön sähköisen viestintäpalvelun Suomi.fi-viestit. Äänioikeusilmoituksessa on ohjeita äänestämisestä, luettelo asuinpaikan lähellä olevista äänestyspaikoista ja tietoja äänestäjän äänioikeudesta. Äänioikeusilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle, vaan pelkkä henkilöllisyystodistus riittää. 

Äänestysajat 

Voit äänestää kuntavaaleissa joko vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. tai ennen vaalipäivää ennakkoäänestyksen aikana. Voit äänestää vain kerran. 

Ennakkoäänestys:

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 26.5. ja päättyy 8.6. Ennakkoäänestys ulkomailla alkaa keskiviikkona 2.6. ja päättyy lauantaina 5.6.

Voit äänestää ennakkoon ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa kuntien määräämät ennakkoäänestyspaikat, esimerkiksi kuntien virastot; Suomen edustustot ulkomailla; laitokset, kuten sairaalat sekä suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla ennakkoäänestysaikana.

Äänestys vaalipäivänä:

Vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 13.6.

Voit äänestää vaalipäivänä vain sillä äänestyspaikalla, joka on merkitty äänioikeusilmoitukseen.

Kotiäänestys:

Jos kykysi liikkua tai toimia ovat rajoittuneet niin, että et pääse ilman vaikeuksia äänestyspaikalle, niin voit äänestää kotona ennakkoäänestysaikana.

Kirjeäänestys:

Jos olet koko ennakkoäänestyksen ajan ja vaalipäivänä ulkomailla, niin voit äänestää ulkomailta kirjeitse.

Kirjeäänestyksessä täytyy tilata kirjeäänestysmateriaali oikeusministeriön tilauspalvelusta ulkomailla olevaan osoitteeseen. Voit tehdä tilauksen aikaisintaan kolme kuukautta ennen vaalipäivää. Vastaat itse siitä, että tilaat kirjeäänestysasiakirjat tarpeeksi ajoissa siten, että ehdit palauttamaan kirjeäänestyksen lähetekuoren kaupungin keskusvaalilautakunnalle.

Lisää kuntavaaleista voit lukea täältä: https://vaalit.fi/kuntavaalit