Santeri Ala-Röyskö ehdolla kuntavaaleissa 2021

Olen ehdolla Lahden kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2021 keskustan listalta.

Kuka olen?

Olen Santeri Ala-Röyskö ja olen nyt ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Kuntavaalit tulevat olemaan elämäni suurin haaste, mutta samalla myös mahdollisuus. 

Olen 23-vuotias hallintotieteiden ylioppilas ja opiskelen nyt kolmatta vuotta hallintotieteitä Vaasan yliopistossa. Pääaineena opiskelen julkisjohtamista sekä sivuaineina taloustiedettä ja politiikan tutkimusta. 

Opiskeluiden ohella harrastan politiikkaa, jota voisi melkein myös työksi kutsua. Olen nyt ollut noin kolme vuotta mukana politiikassa ja tällä hetkellä toimin muun muassa Keskustanuorten liittohallituksessa. Muuta kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta löytyy Suomen Lukiolaisten Liitosta ja nuorisovaltuustosta. 

Minulla on lihassairaus, jonka takia joudun liikkumaan pyörätuolilla ja käyttämään avustajien apua, mutta se ei haittaa menoa.

Miksi olen ehdolla?

Olen ehdolla Lahden kaupunginvaltuustoon, koska haluan vaikuttaa rakkaan kotikaupunkini asioihin. Vaikka en olekaan asunut koko aikaa Lahdessa, niin olen silti aina kokenut olevani lahtelainen. Olen syntynyt, käynyt päiväkodin, esikoulun ja peruskoulun, opiskellut ylioppilaaksi sekä olen myös harrastanut Lahdessa. Lahti on osa identiteettiäni. Mies voi lähteä Lahesta, mutta Lahti ei miehestä. 

Lahdessa on monenlaisia haasteita, joita haluan olla ratkaisemassa. Näitä haasteita ovat esimerkiksi syrjäytyminen, päihdeongelmat, työttömyys, vetovoimaisuus, talous ja nyt viimeisimpänä koronan aiheuttamat ongelmat. Vaikka olenkin iältäni nuori, niin uskon pystyväni hyödyntämään aiempia kokemuksiani ja oppimia tietotaitojani kaupunginvaltuustossa. 

Haluan myös tuoda opiskelijoiden, nuorten ja toimintarajoitteisten ihmisten näkökulmia mukaan päätöksentekoon. He eivät ole juurikaan edustettuina valtuustossa ja tätä vajetta haluan olla korjaamassa itse näiden ryhmien edustajana.

Miksi keskusta?

Keskustan puoluejäsenyys ei ollut itselleni täysin itsestäänselvyys. Lukiolaisena tutustuin eri puolueisiin, pääasiassa kokoomukseen, sosiaalidemokraatteihin ja keskustaan. Tutustuttuani tarpeeksi eri puolueisiin päätin liittyä keskustaan.

En kokenut olevani täysin oikeistolainen enkä vasemmistolainenkaan. Mielestäni keskusta oli sopivasti siinä välissä. Keskustassa jotenkin yhdistyy hyvin sekä vasemmistolainen että oikeistolainen politiikka, mutta myös keskustalle ominainen politiikka. Keskustassa halutaan pitää kaikkein heikkoimmista huolta, mutta samalla panostaa työllisyyteen ja yrittämiseen. Mielestäni näin sen pitäisikin olla.

Toinen keskeinen syy liittyä keskustaan oli aluepolitiikka. Keskustalaisessa aluepolitiikassa halutaan, että jokaisella on mahdollisuus asua siellä, missä haluaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että palvelut ovat tarpeeksi lähellä, esimerkiksi koulut ja terveysasemat. Tämä myös tarkoittaa, että tie- ja viestintäliikenteen on ulotuttava ympäri Suomen. Aluepolitiikalla on myös aluetaloudellinen ulottuvuus. Olisi hyvä, jos jokaisella alueella olisi toimivia yrityksiä ja korkeakouluja, jotka tukevat sitten alueiden elinvoimaa.

Keskusta on myös sillanrakenteja, joka kykenee tekemään lähes kaikkien kanssa yhteistyötä ja tarvittavia, mutta joskus hankaliakin kompromisseja, yhteisen hyvän eteen.

Mitkä ovat vaaliteemani?

Vaaliteemani kuntavaaleissa ovat seuraavat: Yhdenvertainen Lahti, Nuorekas Lahti ja Kestävä Lahti. Vaaliteemani pohjautuvat itselleni tärkeisiin arvoihin, joita ovat ihmisyys, oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä ylisukupolvisuus. Vaaliteemojeni keskiössä ovat erityisesti toimintarajoitteiset ihmiset, opiskelijat, nuoret, ympäristö ja elinkeinoelämä. 

Haluan, että Lahti on kaupunki, jossa jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet olla ja elää. Lahden on oltava kaupunki, joka katsoo tulevaisuuteen. Sen takia on panostettava tulevaisuuden tekijöihin, opiskelijoihin ja nuoriin. Lahden on oltava kaupunki, jossa on hyvät mahdollisuudet yrittää ja tehdä työtä. Sen lisäksi Lahden tulee olla kestävän kehityksen edelläkävijä huolehtien ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.

Tällainen on minun Lahteni. Minkälainen on sinun Lahtesi? Sinä päätät.

Tästä pääset tutustumaan vaaliteemoihini: https://www.santerialaroysko.fi/2021/01/vaaliteemat-kuntavaaleissa-2021/

Tehdään Lahesta parempi kaupunki – YHDESSÄ.