Kaikki keinot Lahden talouden tasapainottamiseksi pidettävä avoinna

Lahden Kokoomuksen nuorten Pyykkönen ja Mäkilä olivat huolissaan Etelä-Suomen Sanomissa 19.10.2020 julkaistussa mielipidekirjoituksessa ”Kuntaveroa ei pidä nostaa, jos halutaan pitää asukkaat tai jopa kasvattaa asukasmäärää”, minkälaiset vaikutukset kuntaveron nostamisella olisi Lahdelle. Voin allekirjoittaa huolen. 0,50 %:n kuntaveron korotus saattaa hyvinkin vähentää Lahden veto- ja pitovoimaa. Haluan kuitenkin huomauttaa, että Lahden veto- ja pitovoimaan vaikuttaa moni muukin tekijä, kuten kaupungin palvelut, harrastusmahdollisuudet, koulutus, asuntotilanne, liikenneyhteydet ja ympäristö. Ja juuri verorahoilla rahoitetaan näitä asioita.

Toisekseen haluan huomauttaa, että koronakriisin myötä Lahden kuntatalous on hyvin tiukilla, joten mielestäni tässä vaiheessa ei ole järkevää jättää mitään keinovalikoiman ulkopuolelle. Kummastelenkin hieman Lahden Kokoomuksen nuorten tapaa vastustaa kuntaveron nostamista ilman mitään kunnollista vaihtoehtoa. Jos kuntaveroa ei nosteta lainkaan, niin miten kaupungin talouteen jäävä lovi paikataan? Mistä leikataan ja kuinka paljon? Koulutuksesta? Sivistyksestä? Nostetaanko asiakasmaksuja? Myydäänkö kunnan omaisuutta? Yksityistetäänkö kunnan palveluja? En minäkään tykkää veronkorotuksista enkä varsinkaan leikkauksista, mutta tässä tilanteessa on tehtävä vähän ikäviä ja vaikeitakin päätöksiä.

Pitkällä aikavälillä Lahden kuntaveroa tulisi pikemminkin laskea eikä nostaa, mutta tällä hetkellä se ei ole realistista. Mitä vähemmän nostetaan veroprosenttia, niin sitä enemmän joudutaan leikkaamaan, mutta mitä enemmän taas nostetaan veroprosenttia, niin sitä vähemmän joudutaan leikkaamaan. Tarjoaisin tässä tapauksessa ratkaisuksi keskitien politiikan maltillista 0,25 %:n veronkorotusta. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että joudutaan leikkaamaan vähän enemmän, mutta toisaalta verot eivät kuitenkaan nousisi 0,50 prosenttia.

Etelä-Suomen Sanomat 26.10.2020: https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/3144122